Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Πάγκος δοκιμής απόδοσης οργάνου

Πάγκος δοκιμής απόδοσης οργάνου

Ηλεκτρικός ελεγκτής μοτοσυκλετών

Ηλεκτρικός ελεγκτής μοτοσυκλετών
Μηχανή δοκιμής εφελκυσμού

Μηχανή δοκιμής εφελκυσμού

Δυναμόμετρο πλαισίου

Δυναμόμετρο πλαισίου (3)
Συγκολλητής βραχίονα ρομπότ

Συγκολλητής βραχίονα ρομπότ

Δοκιμαστής σκληρότητας Blovi

Δοκιμαστής σκληρότητας Blovi
μεταλλογραφικό μικροσκόπιο

Μεταλλογραφικό μικροσκόπιο

Αναλυτής καυσαερίων αυτοκινήτου

Αναλυτής καυσαερίων αυτοκινήτου
αυτόματη μηχανή αλεπούς

Αυτόματο μηχάνημα αλεπούς

Μηχανή δοκιμής εφελκυσμού

Μηχανή δοκιμής εφελκυσμού
Αναλυτής άνθρακα και θείου

Αναλυτής άνθρακα και θείου

Θάλαμος δοκιμής ψεκασμού αλατιού

Θάλαμος δοκιμής ψεκασμού αλατιού

Αναλυτής άνθρακα και θείου

νέο σχέδιο αυτοκινήτου
νέο σχέδιο αυτοκινήτου
νέο σχέδιο αυτοκινήτου